Privacybeleid

Deze « privacyverklaring » stelt de verwerking van uw persoonsgegevens vast door de verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Lees aandachtig deze privacyverklaring want die bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de gebruikte cookies. Door uw persoonsgegevens te geven op de website van Delcambe Chaussures en door de email adressen van de website gebruik te maken, u verklaart kennis te hebben genomen van ons privacyverklaring en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en hetzelfde geldt voor de verwerking van de gegevens.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje met een ID (een reeks cijfers en letters) gestuurd door een server naar een webbrowser. De ID wordt vervolgens naar de server teruggestuurd telkens als de webbrowser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen “permanent” of “tijdelijk” zijn: een permanente cookie wordt door de server opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker de cookie vóór deze vervaldatum verwijdert; een tijdelijke cookie of “sessie cookie” vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser afgesloten wordt.  Cookies bevatten gewoonlijk geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren, maar de informatie die we over u bewaren kan verbonden zijn met de informatie verzameld en bewaard door de cookies.

We maken zowel gebruik van permanente als sessie cookies op onze website.

De namen van de cookies die we gebruiken op onze website en de doeleinden waarin we deze gebruiken worden hieronder beschreven:

User_lang: Technische en essentiële cookie die de taal van de sessie bevat. Vervalt aan het einde van de sessie.

Ci_session: Slaat de gebruikerssessie op om u aan te sluiten. Vervalt na twee uren.

Cookies-agreement: Slaat uw voorkeur inzake cookies op (om u het niet meer te vragen). Vervalt na honderd dagen.

Google:

_ga: Cookie van Google Analytics, die de beheerfunctie van paginaweergaves activeert. Deze cookie installeert zich bij de eerste login van de gebruiker op de website via een webbrowser. Telkens als de gebruiker de website via dezelfde browser bezoekt, de cookie herkent hem. Als de gebruiker van browser verandert, zal hij niet herkend worden. De cookie vervalt na twee jaren na de laatste update.

_gat: Cookie van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen. (aanvraagsnelheid).

_gid: Cookie van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikers te onderscheiden. Vervalt na twee jaren na de laatste login.

NID: Cookie met een unieke ID die gebruikt wordt om uw voorkeuren en andere informatie zoals uw taal of het aantal zoekresultaten per pagina op te slaan. Vervalt na zes maanden na laatste gebruik.

“IDE", “RUL”: Cookie die door Google wordt gebruikt om Google Ads aan een gebruiker op een andere websites dan die van Google te tonen.

“DSID”: Deze cookie identificeert een gebruiker ingelogd op zijn Google-account op websites anders dan die van Google en slaat uw voorkeuren voor de advertentiepersonalisatie op. Vervalt na twee weken.

“__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC”: Deze cookie bouwt een profiel van de gebruikersinteresses op een website om u relevante en gepersonaliseerde advertenties te laten zien dankzij retargeting.

AID: Cookie die wordt gebruik voor targeting. Deze cookie slaat uw Google-ID op (als u vooraf op uw Google-account op een ander apparaat bent ingelogd) om u relevante en gepersonaliseerde advertenties op al uw apparaten te laten zien.

CONSENT: Deze cookie slaat uw advertenties voorkeuren van het Google netwerk op voor gerichte advertenties.

Facebook:

c_user: Deze cookie bevat de gebruikers-ID die momenteel is ingelogd. Verval na 90 dagen van inactiviteit.

datr: Deze cookie identificeert de webbrowser die gebruikt wordt om u bij uw Facebook-account aan te melden, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid en integriteit functies van Facebook. Vervalt na twee jaren.

Locale : Deze cookie bevat de lokalisatie van de laatste ingelogde gebruiker op deze webbrowser. Deze cookie wordt opgeslagen slechts na het uitloggen van de gebruiker. Vervalt na een week.

sb, spin : Deze cookies identificeren uw webbrowser in volledige veiligheid.

xs: Deze cookie bevat verschillende data, gescheiden door twee puntjes ( de twee puntjes worden op de waard %3A gecodeerd voor de transmissie). De eerste waarde is een getal met maximum twee cijfers en stelt de sessie nummer voor. Het tweede gedeelte van de waarde is een geheime sessie. Het derde gedeelte is facultatief en is een “veiligheid” vlagje dat wijst aan als de gebruiker de functie veilig browsen heeft geactiveerd. De levensduur van deze cookie is afhankelijk van de staat van het aangevinkte selectievakje “Ik blijf ingelogd”. Als het selectievakje “Ik blijf ingelogd” wordt aangevinkt, vervalt de cookie na 90 dagen van inactiviteit. Als het selectievakje niet aangevinkt wordt, is de cookie een sessie-cookie.

De meerderheid van de webbrowsers laten u toe de cookies te accepteren of te blokkeren.  Bijvoorbeeld:

  1. In Microsoft Edge (Versie 91.0.864.54), als u de cookies wilt blokkeren: Klik op de menuknop, selecteer “Instellingen” en selecteer vervolgens “Cookies en site machtigingen”, scroll naar beneden en klik op de sectie “Cookies en site gegevens” en klik vervolgens op het selectievakje “Cookies van derden blokkeren”;
  2. In Firefox (versie 89.0.2), als u de cookies wilt blokkeren: selecteer het instellingen-menu en klik op “Instellingen”, klik vervolgens op “Privacy & beveiliging”, scroll naar beneden en in het getoonde menu “Cookies en websitegegevens”, klik op “Uitzonderingen beheren”, typ vervolgens het adres van de website die u wilt toestaan of blokkeren of selecteer de website al deze al in de lijst staat, klik op “wijzigingen opslaan”;
  3. In Chrome (Versie 91.0.4472.114) als u de cookies wilt blokkeren: selecteer het menu “Google Chrome aanpassen en beheren”, klik vervolgens op “Instellingen”, “Privacy en beveiliging”, “Cookies en andere sitegegevens” en klik op “Alle cookies blokkeren”.

Alle cookies blokkeren zal een slechte impact op uw webbrowsen hebben. Als u de cookies blokkeert, zal u niet toegang tot bepaalde functies van onze website hebben.

U kan alle opgeslagen cookies op uw computer verwijderen.

  1. In Microsoft Edge (Versie 91.0.864.54): als u de cookies wilt verwijderen: klik op de menuknop en selecteer “Instellingen” en selecteer vervolgens “Cookies en site machtigingen”, “Cookies en site beheren en verwijderen”, klik op “Alle cookies en sitegegevens weergeven”, en vervolgens op “Cookies van derden verwijderen”.
  2. In Firefox (versie 89.0.2), als u wilt de cookies verwijderen: selecteer het instellingen-menu en klik op “Instellingen”, klik vervolgens op “Privacy & beveiliging”, scroll naar beneden en in het getoonde menu “Cookies en websitegegevens”, klik op “Gegevens wissen”, plaats een vinkje naast “Cookies en websitegegevens” en klik vervolgens op “Wissen”;
  3. In Chrome (Versie 91.0.4472.114) als u de cookies wilt verwijderen: selecteer het menu “Google Chrome aanpassen en beheren”, klik vervolgens op “Instellingen”, “Privacy en beveiliging”, “Browsegegevens wissen” en klik op het selectievakje “Cookies en andere site gegevens” en klik vervolgens op “Wissen”.

Alle opgeslagen cookies verwijderen zal een slechte impact op uw webbrowsen hebben, sommige websites werken mogelijk niet.

Persoonsgegevens

In deze privacyverklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verwerken.  Volgens de AVG (Algemene Verordening  Gegevensbescherming) persoonsgegevens omvatten “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”;

Verwerkingsdoeleinden van uw persoonsgegevens

Delcambe Chaussures verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van bestellingen van klanten en voor de data van de klanten omtrent de aangeboden producten en diensten.

Bovendien worden deze persoonsgegevens verzameld door cookies om het gebruik van de website en de anonieme statistieken te verbeteren.

Rechtsgrondslagen van het verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwekt via de website voor verschillende juridische redenen, overeenkomstig artikel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Als u enkel een contactformulier en een e-mailadres heeft gebruikt, Delcambe Chaussures neemt zijn beslissing op basis van uw voorafgaande toestemming gegeven bij het aanvinken van het bevestiging vakje onderaan de formulieren.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt om de klantgegevens te beheren zullen bewaard worden de tijd die nodig is om de wettelijke verplichtingen te voldoen (met name op het gebied van boekhouding).  De verzamelde persoonsgegevens door cookies worden bewaard gedurende de duur van de sessie of zoveel langer als nodig voor de werking van de website. Als de persoonsgegevens langer dan de duur van de sessie worden bewaard, die worden geanonimiseerd.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij heeft recht ze te verbeteren of laten verbeteren als ze onjuist zijn. Hij heeft ook recht ze te laten wissen, op de verbetering ervan of kan bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens (in een gestructureerde, gangbare en machinale leesbare vorm) naar hem te laten doorsturen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Vertrouwelijkheid van de online handel

We zijn de enige eigenaren van de verzamelde gegevens op de website. Uw persoonsgegevens zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een andere onderneming voor een of andere reden, zonder uw toestemming, behalve als dit nodig is voor het behandelen van een verzoek en/of een transactie, zoals het versturen van een bestelling.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij Delcambe Chaussures. Bovendien, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Klik hier om uw cookievoorkeuren te wijzigen.